Јавна набавка добара – електиричне енергије за потпуно снабдевање