Дом за старе и пензионере Кула је започео са радом 01. септембра 1988. године са одељењем у Кули, а од 01. јануара 1989. године у склопу установе је и одељење у Руском Крстуру. Дом је свој рад засновао на основним принципима социјалне заштите, а од 2008. године они се употпуњују новим облицима социјалне заштите, проширују се делатности и усклађују се са савременим темпом живота.

Дом за старе и пензионере својим корисницима обезбеђује становање, исхрану, негу, здравствену заштиту, услуге социјалног рада, културно-забавне и радно-окупационе активности и друге услуге, са искреном жељом да изађемо у сусрет индивидуалним потребама и интересовањима старијих суграђана, јер старост је доба које никога не заобилази и срећан је онај ко до ње дође.

Циљ нам је да старе особе заинтересујемо да сачувају самопоштовање, да развијемо осећај потребности, указујући им на то да је њихова активност суштински битна да се улепша живот и боравак у нашој установи.

У времену које је испред нас оствареном сарадњом наших запослених, корисника и њихових сродника, унапређиваћемо, побољшаваћемо и оснаживати ниво услуга из домена социјалне заштите у нашој установи.