ЦЕНА УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ДОМУ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ КУЛА

 На основу Решења о измени Решења о ценама услуга установа социјалне заштите број 401-01-00583/2023-09 од 16.01.2024. године, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, мењају се цене услуга смештаја у Дому за старе и пензионере Кула од 01.02.2024. године тако да појединачно износе:

ОБЈЕКАТ У КУЛИ

Категорија смештаја Месечна цена услуга у динарима Дневна цена услуга у динарима
IV степен подршке 30.514,00   984,31
III степен подршке 33.420,00 1.078,08
II степен подршке 36.862,00 1.189,12
I степен подршке 42.359,00 1.366,43

 

OBJEKAT U RUSKOM KRSTURU

Категорија смештаја Месечна цена услуга у динарима Дневна цена услуга у динарима
IV степен подршке 30.445,00   982,09
III степен подршке 33.420,00 1.078,08
II степен подршке 36.862,00 1.189,12
I степен подршке 44.433,00 1.433,31

 

Директор
Сандра Бабић, дипл.економиста