Капацитет овог објекта је 75 корисника различитог нивоа очуваности здравља. Дом се налази у главној улици, у самом центру, поред парка који корисници и користе.

У приземљу и на првом спрату су двокреветне и трокреветне собе, са купатилом, опремљене одговарајућим и функционалним намештајем у којима бораве корисници који су независни од медицинске неге и помоћи.

У стационарном делу дома, на другом спрату, налазе се трокреветне и шестокреветне собе, прилагођене тешко покретним и непокретним корисницима, оболелим и корисницима са смањеним способностима за бригу о себи, односно корисницима којима је неопходна здравствена нега и медицински надзор 24 сата.

Зграда располаже новом, функционалном кухињом, двема трпезаријама, у приземљу и стационарном делу, дневним боравком, просторијом за физикалну медицину и рехабилитацију, фризерским салоном, вешерајем, лифтом, прилазном рампом и просторијама опремљеним за активности радно-окупационе терапије.

Дом-за-старе-и-пензионере-Кула