Стручни социјални рад у домовима за старе одржава и унапређује квалитет живота корисника у Установи Геронтолошког центра у Кули и Руском Крстуру.

Социјални радник је први извор информација о начину доласка у дом и услугама које се пружају. Он је ту да помогне у одлуци када и како да се постане корисник дома, да ублажи страхове и неизвесност везане за одвајање од породице и устаљеног начина живота. Једном речју – он је „домаћин“.

Социјални рад у Установи има специфичне задатке:

-прилагођавање корисника условима живота у дому и прилагођавање услова живота кориснику;

-социјална брига о корисницима (помоћ у остваривању социјалне и правне сигурности);

-очување и подстицање контаката са породицом;

-праћење промена здравственог стања, с обзиром да последице могу бити: несигурност, одбаченост, страх и усамљеност.

Дођите! Помоћи ћемо вам.