Смештај у Дому

Сагласно Уредби мрежи установа социјалне заштите, „Службени гласник РС“, број 16 од 7. марта 2012. смештајни капацитети Дома су прецизирани на укупно 105 места у два домска одељења, и то: у објекту Кула 75 и објекту у Руском Крстуру 30 корисника.