Дом за старе и пензионере Кула

Маршала Тита 99, 25230 Кула
Тел.: 025 728 150
Факс: 025 728 150
Е-маил: [email protected]

Директор: Сандра Бабић
тел.: 025/725-101
Објекат у Кули

Маршала Тита 99, 25230 Кула
Тел.: 025 728 150
025 729 133
Тел./Факс: 025/720-650
Објекат у Руском Крстуру

Бориса Кидрича 66, 25233 Руски Крстур
Тел.: 025 703 260
Помоћ и нега у кући

Маршала Тита 99, 25230 Кула
Тел.: 025 729 133