Документа за Дом

1. Извод из матичне књиге рођених
2. Уверење о имовинском стању
3. Чек од пензије
4. Лична карта
5. Оверена здравствена књижица
6. Налаз и мишљење интернисте
7. Налаз и мишљење неуропсихијатра
8. Налаз и мишљење пулмолога и снимак плућа
9. Потврда лекара да особа не болује од заразних болести

Share This