14. februara 2018.

Јавна набавка – Набавка добара-електричне енергије за потпуно снабдевање (ОПН: 09310000 – електрична енертија)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација
17. novembra 2017.

Јавна набавка добара – опрема за медицинску употребу за Дома за старе и пензионере Кула (шифра и општи речник набавки: 33196000), 17.11.2016. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација
18. maja 2017.

Јавна набавка – производи за чишћење ОПН: 33000000, 18.05.2017. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација – средства за општу хигијену и хигијену простора 3983000, партија 1.1 Конкурсна документација – средства за личну хигијену 33700000, партија […]
8. maja 2017.

Јавна набавка добара 01/2017 – Храна, пиће, дуван и сродни производи, обликовану по партијама 1.1 до 1.9, 08.05.2017. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 1.1 Конкурсна документација 1.2 Конкурсна документација 1.3 Конкурсна документација 1.4 Конкурсна документација 1.5 Конкурсна документација 1.6 Конкурсна документација 1.7 Конкурсна […]
14. marta 2017.

Набавка добара – гасно лож уље ОПН-09135100, 14.03.2017. год.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 22.03.2017. год. Одлука о избору најповољније понуде 28.03.2017. год. Обавештење о закљученом уговору
17. februara 2017.

Јавна набавка добара – електрична енергија за потребе Дома за старе и пензионере Кула и у објектима у Кули и Руском Крстур, 17.02.2017. год.

Одлука о додели уговора 03.03.2017. год. Обавештење о закљученом уговору