23. juna 2020.

Јавна набавка добара – храна, пиће, дуван и сродни производи, обликоване по партијама од 1.1 до 1.9 (ОПН: 15000000)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 1.1 Конкурсна документација 1.2 Конкурсна документација 1.3 Конкурсна документација 1.4 Конкурсна документација 1.5 Конкурсна документација 1.6 Конкурсна документација 1.7 Конкурсна […]
25. februara 2020.

Јавна набавка добара – гасно лож уље (ОРН: 09135100)

Позив за подношење понука Конкурсна документација 10.03.2020. год. Одлука о додели уговора 16.03.2020. год. Обавештење о закљученом уговору
4. februara 2020.

Јавна набавка – електрична енергија за потпуно снабдевање (ОПН: 09310000)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 10.02.2020. год. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Прва измена конкурсне документације 18.02.2020. год. Одлука о додели уговора 26.02.2020. […]
17. septembra 2019.

Јавна набавка добара – медицинска опрема (ОПН: 33100000)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 24.09.2019. год. Обавештење о продужењу рока Питања и одговори Прва измена конкурсне документације 10.10.2019. год. Одлука о додели уговора 14.10.2019. […]
26. avgusta 2019.

Јавна набавка – видео надзор (ОПН: 32323500-8)

Позив за подношење понуде Конкурсна документација 10.09.2019. год. Обавештење о закљученом уговору
11. jula 2019.

Јавна набавка – производи за чишћење, ОРН: 33000000

Позив за подношење понуда Конкурсна документацију партија 1.1 Конкурсна документацију партија 1.2 23.07.2019. год. Одлука о додели уговора за ЈНМВ 03/2019 партија 1.2 Одлука о обустави […]