26. август 2020.

Јавна набавка добара – производи за чишћење (ОПН: 33000000)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација партија 1.1 Конкурсна документација партија 1.2 08.09.2020. год. Одлука о обустави поступка за партије 1.1 и 1.2 18.09.2020. год. Обавештење […]
23. јун 2020.

Јавна набавка добара – храна, пиће, дуван и сродни производи, обликоване по партијама од 1.1 до 1.9 (ОПН: 15000000)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 1.1 Конкурсна документација 1.2 Конкурсна документација 1.3 Конкурсна документација 1.4 Конкурсна документација 1.5 Конкурсна документација 1.6 Конкурсна документација 1.7 Конкурсна […]
25. фебруар 2020.

Јавна набавка добара – гасно лож уље (ОРН: 09135100)

Позив за подношење понука Конкурсна документација 10.03.2020. год. Одлука о додели уговора 16.03.2020. год. Обавештење о закљученом уговору
4. фебруар 2020.

Јавна набавка – електрична енергија за потпуно снабдевање (ОПН: 09310000)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 10.02.2020. год. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Прва измена конкурсне документације 18.02.2020. год. Одлука о додели уговора 26.02.2020. […]
17. септембар 2019.

Јавна набавка добара – медицинска опрема (ОПН: 33100000)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 24.09.2019. год. Обавештење о продужењу рока Питања и одговори Прва измена конкурсне документације 10.10.2019. год. Одлука о додели уговора 14.10.2019. […]
26. август 2019.

Јавна набавка – видео надзор (ОПН: 32323500-8)

Позив за подношење понуде Конкурсна документација 10.09.2019. год. Обавештење о закљученом уговору