Радно-окупациона терапија  у Дому за старе и пензионере Кула има  пре свега подстицајни значај, не само у смислу анимирања потенцијала  корисника већ и садржајно и организовано коришћење њиховог слободног времена, што је веома битно за бољу адаптацију, рехабилитацију и социјалну интегрисаност корисника.

Радно-окупационе активности су усмерене ка активирању постојећих способности и знања одређених корисника да би се њиховим ангажовањем успорио процес старења и побољшало опште психо-физичко стање корисника, са применом и усавршавањем различитих техника.

Рад се организује појединачно или групно по активностима, које обухватају – радне и радно-окупационе активности, едукативне, културно-забавне, рекреативне, а које се реализују кроз: креативне радионице, ручне радове, друштвене игре, причаонице, помоћ у кухињи, радови у врту и на одржавању околине и просторија Дома, столарску радионицу, рад на портирници Дома, рекреативне активности, компјутерску радионицу.

У оквиру ових активности организују се и посете разним манифестацијама, изложбама, позоришним представама, концертима, затим одласци на излете, посете другим домовима; као и прославе рођендана, празника ( Нова година, 8.март,…).

Активности се спроводе кроз сарадњу са другим домовима, геронтолошким центрима, разним установама, школама, вртићима, хуманитарним организацијама и писаним и електронским медијима.