Појашњење Конкурсне документације – набавка намирница