28. novembra 2014.

Набавка Радова-Санација санитарних чворова OPH: 45330000-9, 28.11.2014. год.

Обавештење о заљученом уговору Уговор  
19. novembra 2014.

Набавка Радова-Санација санитарних чворова OPH: 45330000-9, 19.11.2014. год.

Позив за подношење поунде Конкурсна документација ЈНМВ-05/2014   24.09.2014. год. Извештај о измени уговора о јавној набавци: набавка добара – намирница и прехрамбених производа-добара Одлука о […]
12. septembra 2014.

Набавка добара – МЕДИЦИНСКИ НАМЕШТАЈ ОПХ:33192000-2, 12.09.2014. год.

1. Позви за подношење понуде 2.Конкурсна документација ЈНМБ-04/2014   29.07.2014. год Уговор о јавној  набавци  добара број:01/2014-оп партија 1.2 прерађевине од  меса, орн:15131700
24. aprila 2014.

Обавештавам  да су закључени следећи уговори за ЈН у 2014. години, 24.04.2014. год.

1 Храна 01/2014 ОП уговори по партијама : 1.1 Месо 1.3 Замрзнута риба,рибљи филлети и остало рибље месо 1.4. Конзервирана риба 1.5. Млечни производи 1.6. Хлеб […]
1. aprila 2014.

Обавештење о поднетом захтеву (Заштита права) број 01-16-6/14 од 01.04.2014. год.,

Обавештење о поднетом захтеву (Заштита права) број 01-16-6/14 од 01.04.2014. год.
14. marta 2014.

Јавне набавке: Набавка радова – санацији и адаптацији кухиње у објекту у Кули и санација/адаптација вешераја/сушаре у Руском Крстуру, 14.03.2014. год.

Одлука о измени уговора о јавној набавци број 01-590-10/2014 од 14.03.2014. год. Извешај о измени уговора о јавној набавци број 01-590-11/2014 од 14.03.2014. год. Одлука о […]