11. juna 2018.

Измена документације за општу хигијену и хигијену простора

Прва измена конкурсне документације партија 1.1 средства за општу хигијену и хигијену простора Питања и одговори за партију 1.1 Питања и одговори за партију 1.2 Обавештење […]
8. juna 2018.

Појашњење Конкурсне документације – набавка намирница

Измену конкурсне документације за јавну набавку добара број: 01/2018-ОП, паритја 1.5 млеко и млечни произовди можете преузети …ОВДЕ. Појашњење Конкурсне документације за партију 1.5. Млећни производи […]
1. juna 2018.

Јавна набавка добара – храна, пиће, дуван и сродни прозводи, обликовани по партијма

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 1.1  Конкурсна документација 1.2  Конкурсна документација 1.3  Конкурсна документација 1.4  Конкурсна документација 1.5  Конкурсна документација 1.6  Конкурсна документација 1.7  Конкурсна […]
27. februara 2018.

Јавна набавка – Набавка добара – гасно лож уље за загревање Дома за старе и пензионере Кула

Позив за подношење понуда Конкурсна документација
14. februara 2018.

Јавна набавка – Набавка добара-електричне енергије за потпуно снабдевање (ОПН: 09310000 – електрична енертија)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 23.02.2018. год. Одлука о додели уговора
17. novembra 2017.

Јавна набавка добара – опрема за медицинску употребу за Дома за старе и пензионере Кула (шифра и општи речник набавки: 33196000), 17.11.2016. год.

Позив за подношење понуде Конкурсна документација