Причаоница у денвном боравку, Дом у Руском Крстуру 20.03.2014. год.