Друштвене игре Дом у Руском Крстуру 13.03.2014. год.