Весници пролећа – финални прозвод креативних радионица, март 2013. год.