Радови у врту, април 2013. год.

Први сунчеви зраци орасположили су кориснике који су одмах узели активно учешће у уређењу околине Дома.