Активности у Дому за старе и пензионере у Руском Крстуру, мај 2013. год.

Корисници се према својим интересовањима ангажују у разноврсним активностима. У објекту у Руском Крстуру корисници доста времена проводе у дворишту, трудећи се да свако пронађе кутак за себе.