Ове године Међународни дан старијих особа је усмерен на старије жене и тема 2022. године је: „Отпорност и доприноси старијих жена”.