Томбола, јул 2013. год.

Томбола је и даље омиљена активност, која заокупља пажњу највећег броја корисника.