У парку, јул 2013. год.

У топлим летњим данима у парку се организују друштвено рекреативне активности.