Неки нам кроз цртеже дочаравју дворишта а неки су у дворишту вредни 17.06.2022. год.