Помоћ у кухињи, август 2013. год.

Део свакодневних активности  појединих корисница је је и помоћ у кухињи.