Наши цртежи улепшавају просторије установе 05.05.2022. год.