Дружили смо се на раскићавању празничне декорације 04.02.2022. год.