Међународни дан старијих особа, Руски Крстур 01.10.2021. год.