Међународни дан старијих особа, Кула 01.10.2021. год.

https://www.facebook.com/domzastarekula/videos/1903646939826214