Дом за старе и пензионере у Кули и Руском Крстуру 12.04.2021. год.