Радна акција у Дому за старе и пензионере у Руском Крстуру 23.10.2013. год.

Уклањање опалог лишћа део је је јесењих активности појединих корисника.