Наш хор – песма Звонка Богдана “Моја мала нема мане“