Песму „Емина“ Алексе Шантића говори наша Милосава Станић !