Певачка група Дома за старе и пензионере Кула шаље поздраве песмом “И ДОЂИ ЛОЛО”!