Певачка група Дома за старе и пензионере Кула шаље поздраве песмом „И ДОЂИ ЛОЛО“!