Према инструкцији Министарства кренули смо са реализацијом посета насим корисницима 18.06.2020. год.