Припреме за финално такмичење у пикаду 17.12.2013. год.