Украшавање Дома на тему “Ускрс у нашем Дому“ 10.04.2020. год.