Креативне радионице, цветни аранжмани, ручни рад 11.03.2020. год.