Други сајам пензионера општине Кула 20.10.2019. год.