”Коло српских сестара” у посети Дому 18.10.2019. год.