Посета I-4 одељења ОШ ”Иса Бајић” нашем Дому 17.04.2019. год.