Сарадња са Средњом стручном школом из Црвенке 04.03.2019. год.