Сарадња Средње стручне школе из Црвенке и Дома 17.12.2018. год.