Слављеник Божо, поводом свог рођендана, почасито своје комшије 27.11.2018. год.