Вредни смо, у дворишту занимација, дружење 27.06.2018. год.