Поподне у дворишту у објекту у Руском Крстуру 15.05.2018. год.