Пролећно спремање дворишта у Руском Крстуру 21.04.2018. год.