Сарадња са ученицима и професторима Средње стручне школе из Црвенке 30.01.2018. год.