Сајма услуге социјалне заштите, Нови Сад 08.04.2017. год.