За поправку расположења – терапија бојама, 23.01.2017. год.