Сијање Божићне пшенице – симбол обнове живота и плодности, Кула 15.12.2014. год.