Друштвене игре – домине – у башти Клуба пензионера 10.06.2014. год.